Asbest sanering langs de Regge

08 oktober 2018
Komende weken zal het terrein langs de Regge, ter hoogte van de PC Stamstraat, worden gesaneerd.
foto

Langs de Regge, ter hoogte van de PC Stamstraat is asbest in de grond aangetroffen. Zolang asbest nog in de grond zit levert het niet meteen gevaar op. Toch wil de gemeente de bodem graag schoonmaken. 

Enige tijd geleden is uit voorzorg overgegaan tot het plaatsen van hekken rondom het terrein. Inmiddels is het broedseizoen ten einde en kan gesaneerd worden. Voor meer informatie over de gezondheidsaspecten van asbest verwijzen we u naar de website: www.ggdtwente.nl. Voor meer informatie over de sanering kunt u contact opnemen via e-mail: bmo@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548-630214.