Zorgaanbieders kunnen zich inschrijven op Twents Model

30 november 2018
De 14 Twentse gemeenten kopen gezamenlijk de ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp in waarbij transformatie en kwaliteit belangrijke pijlers zijn. Lees hierover meer op de website van Samen14.nl.
foto

De veertien Twentse gemeenten kopen gezamenlijk de ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp in. Dit gebeurt op basis van het Twents Model, waarbij het resultaat van de geleverde ondersteuning centraal staat. Hierbij worden aan de zorgaanbieder en aan de wijze waarop wordt gewerkt kwaliteitseisen gesteld.
Tussentijds toetreden mogelijk
Kenmerk van de gekozen aanbestedingsstrategie is dat nieuwe zorgpartijen tussentijds kunnen toetreden en al gecontracteerde partijen hun aanbod kunnen uitbreiden. Dit eerste betekent dat aanbieders na 1 december 2018 een nieuwe inschrijving kunnen doen op de hoofdtender. 

Bent u een nog niet-gecontracteerde aanbieder en wilt u gecontracteerd worden? Of wilt u inschrijven op onderdelen die u niet gegund hebt gekregen? Gebruik dan het platform Negometrix om in te schrijven op de aanbesteding. Kijk voor meer informatie op de website van Samen14.nl