Zwerfvuil rapen

Wilt u meehelpen om de gemeente schoon te houden? Dan kunt u hiervoor zwerfvuilknijpers en  een zakhouder met handgreep voor vuilniszakken in bruikleen krijgen. Ook kunnen wij u een rol vuilniszakken verstrekken.

Draag bij het opruimen van zwerfvuil voor uw eigen veiligheid opvallende kleding. En loop niet langs spoorwegen, rijkswegen, provinciale wegen en andere drukke wegen.

De gemeente Hellendoorn werkt samen met een aantal vrijwilligers aan een schone leefomgeving. Als we met elkaar voorkomen dat zwerfafval op straat en in onze prachtige omgeving blijft liggen, blijven de straten en de omgeving in de gemeente Hellendoorn een aangename plek om te verblijven. Een schone omgeving zorgt voor een positief imago, een positieve veiligheidsbeleving en draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Iedereen heeft daarin een belangrijke rol: de gemeente, inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen.