Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. Gevaarlijke stoffen kunnen bijvoorbeeld ontploffen. Daarom mag u gevaarlijke stoffen alleen vervoeren op aangewezen wegen. Dit zijn wegen buiten bewoond gebied.

Download het aanvraagformulier in, vul deze ingevuld in en stuur het formulier op.

  • Voor welke datum of periode u de ontheffing nodig heeft
  • om welke gevaarlijke stoffen het gaat (vermeld het UN-nummer, de stofnaam en de classificatiecode)
  • de naam en het adres van het bedrijf waar u de gevaarlijke stoffen aflevert

Het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag kost € 78,85.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.