Bijdrage voor (ver)bouw sportaccommodatie

Wilt u een sportaccommodatie bouwen of verbouwen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. U kunt alleen een bijdrage aanvragen als u een sportvereniging bent of een organisatie met sportbeoefening als hoofddoelstelling.

Voorwaarden

  • De sportvereniging/organisatie is gevestigd in de gemeente Hellendoorn en heeft rechtspersoonlijkheid;
  • De sportvereniging is ingeschreven bij een sportbond, die is aangesloten bij het NOC*NSF;
  • De te (ver)bouwen accommodatie/ruimte dient functioneel, noodzakelijk en rechtstreeks aan de sportbeoefening gerelateerd te zijn.

Voor 2023 gelden de volgende regels:

  • U kunt een aanvraag indienen bij de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport, BLOS.
  • Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
  • De aanvrager dient aan te tonen dat hij tenminste 33 1/3% van de kosten van (ver)bouw uit eigen middelen, inclusief zelfwerkzaamheid, kan bijdragen.
  • De subsidie bedraagt nooit meer dan 33 1/3% van de door de BLOS goedgekeurde kosten met een maximum van € 100.000,-.
  • Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,-.
  • De BLOS neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Hoe kom ik in contact?

Secretariaat BLOS (Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport):

Gemeente Hellendoorn