Elektrische laadpalen

Wanneer u een elektrische auto rijdt en niet kunt parkeren op eigen terrein in de gemeente Hellendoorn, kunt u een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen.

Vattenfall plaatst de openbare laadpalen op basis van prognoses (voor gemeente Hellendoorn zijn dat er minimaal 11 per jaar, door de gemeente aangewezen) en op basis van een aanvraag van een e-rijder.

  • Dit kan via:
    • Laadvoorziening op eigen terrein. – dit noemen we een particuliere laadpaal.
    • Laadvoorziening bij een bedrijf/particulier dat zijn laadpaal heeft opengesteld voor derden. Afhankelijk van de openstelling moet je hiervoor betalen (meestal met een laadpas) of is dit gratis. Dit noemen we een semi-publieke laadpaal.
    • Laadvoorziening op openbare weg. Dit noemen we een publieke laadpaal. Het tarief en wijze van betalen (laadpas en/of creditcard) wordt door de eigenaar van de paal bepaald.
    • Snelladers –Dit zijn voornamelijk semi-publieke laadpalen waarvoor betaald moet worden. Het laden gaat sneller, maar is ook duurder.

Via diverse websites zijn deze laadpalen te vinden. Bijvoorbeeld via www.oplaadpunten.nl of de website van ANWB.

In de gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst. De gemeente streeft daarbij naar een dekkend netwerk van laadpalen binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor is een plankaart opgesteld. De plankaart is dynamisch; kan worden aangepast aan de behoefte. De locaties die gekozen worden moeten wel technisch geschikt zijn (minimaal 2 parkeervakken bij elkaar, voeding voor de stroom op korte afstand, bereikbaar voor meerdere wijkbewoners of bezoekers).

Is er nog geen laadpaal bij jou in de buurt? Een openbare laadpaal kun je zelf aanvragen. Vattenfall regelt het proces. Zij hebben de komende 3 jaar het recht van de gemeente gekregen om publieke laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte. De aanvraag wordt goed gekeurd als je niet kunt parkeren op eigen terrein en je in bezit bent van een elektrische auto (mag ook via lease). Dit geldt zowel voor particulier als bedrijf. De laadpaal is openbaar en door iedereen met een elektrische auto te gebruiken.

Vattenfall beoordeelt uw aanvraag. Een aanvraag wordt in behandeling genomen als er binnen een afstand van 250 meter nog geen laadpaal in de buurt aanwezig is of als een al aanwezige laadpaal drukbezet is. Uw aanvraag wordt goedgekeurd, indien u niet beschikt over een eigen inrit of parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Nadat uw verzoek is toegekend, neemt de gemeente een verkeersbesluit. Hierin wordt geregeld dat er minimaal 1 parkeervak wordt gereserveerd voor het opladen van de elektrische auto.

Nadat het verkeersbesluit is gepubliceerd en de bezwaarperiode is afgelopen, wordt de laadpaal geplaatst.

De laadpaalleverancier, Vattenfall, regelt het hele proces rond de aanvraag en plaatsing. Zij houden u daarvan op de hoogte.