Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een beperking? Dan heeft u misschien recht op een gehandicaptenparkeerkaart. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Er zijn 3 verschillende kaarten:

  • Bestuurderskaart (B): U heeft een beperking en rijdt zelf auto. Op deze kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.
  • Passagierskaart (P): U heeft een beperking en bent afhankelijk van vervoer door anderen.
  • Instellingenkaart (I): Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

  • U heeft een medisch onderzoek gehad.
  • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
  • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
  • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart). 

Als u soms bestuurder bent en soms passagier, kunt u een combinatiekaart aanvragen. U vraagt dan een kaart aan voor beide situaties.

De kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 143,80. De kosten voor een tijdige verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart en de aanvraag voor een instelling bedragen € 58,65.

Wij beslissen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.