Parkeren grote voertuigen

Voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter (lading inbegrepen) mogen in de bebouwde kom niet op straat worden geparkeerd. Het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur en in het weekend (zaterdag en zondag) de hele dag.

Als u toch op de openbare weg wilt parkeren, heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u aan bij de publieksbalie.

Uw voertuig mag geen hinder of overlast geven voor bewoners of gebruikers van een gebouw bij de plek waar uw voertuig staat geparkeerd.

Het parkeren van grote voertuigen is wel toegestaan op de volgende terreinen en weggedeelten, mits daar geen parkeerverbod geldt – aangegeven door bord E1 of E2 of een gele onderbroken of doorgetrokken streep – en er geen fietsstroken zijn aangelegd:

  • Parkeerterrein op de hoek van de Koersendijk – Meester Ponsteenlaan – Duivecatelaan in Nijverdal
  • Industrieterrein ’t Lochter in Nijverdal
  • In Daarle

Bel met 14 072.