Wegafsluiting aanvragen (tijdelijke verkeersmaatregel)

Gaat u bouwen, slopen of een evenement organiseren en de straat moet hiervoor in zijn geheel of gedeeltelijk worden afgesloten? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig. Ook wanneer de weg wordt geblokkeerd door een voertuig.

Voorwaarden

  • Werkzaamheden en evenementen op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt zowel bij de wegbeheerder als bij degene die de werkzaamheden laat uitvoeren of het evenement organiseert. Uitgangspunt is dat de aanvrager verantwoordelijk is voor het plaatsen van de afzethekken en borden en dat de gemeente hierop controleert. Voor evenementen leent de gemeente afzethekken en borden uit.
  • Breng de omwonenden/gebruikers van dichtbijgelegen panden op de hoogte van de (gedeeltelijke) wegafsluiting.
  • Voor activiteiten waar een evenementenvergunning voor nodig is, hoeft u niet apart een aanvraag voor een wegafsluiting in te dienen. Het aanvragen van de wegafsluiting wordt dan met/in de aanvraag voor de evenementenvergunning geregeld.

Aanpak

  • U dient de aanvraag minimaal 14 dagen voor het begin van de afsluiting in. Voor grotere wegen (waar een maximumsnelheid van 50 km/u geldt) is deze termijn 28 dagen.
  • U levert een situatietekening en waar nodig een verkeersplan aan. Op de situatietekening staat het weggedeelte aangegeven wat u af wilt sluiten. Een verkeersplan is alleen nodig als u een 50 km/u-weg af wilt sluiten. In het verkeersplan staan de afsluitingen, benodigde bebording, afsluitschragen en omleidingsroutes  weergegeven.

Lenen afzethekken

  • Vraagt u een evenementenvergunning aan, dan kunt u deze hekken reserveren in het aanvraagformulier.
  • Houdt u een vergunningvrij evenement, dan moet u ze zelf aanvragen. Dit moet 2 weken voor het evenement en kan via de publieksbalie.
  • De hekken moet u zelf ophalen op de werkdag voor het evenement. De werkdag na het evenement moet u ze weer schoon inleveren bij de gemeentewerf.