Meedoenregelingen

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten. Daarom zijn er meedoenregelingen.

Hoe hoog is de meedoenregeling in 2024?

LeeftijdBijdrage kosten
Leeftijd 0 tot en met 3 jaar €200,- per kalenderjaar
Leeftijd 4 tot en met 11 jaar€325,- per kalenderjaar
Leeftijd 12 tot 18 jaar €425,- per kalenderjaar
Leeftijd 18 jaar en ouder  €142,- per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Uw inkomen exclusief vakantiegeld mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • U bent geen student of scholier
 • U heeft de meedoenregeling in het afgelopen kalenderjaar nog niet ontvangen

Voorbeelden kosten

Op het gebied van sport:

 • abonnementen (ook zwembadpas)
 • lidmaatschappen
 • contributies

Op het gebied van cultuur en maatschappelijke deelname:

 • bezoek aan familieleden bij een afstand van meer dan 50 kilometer
 • NS kortingskaart
 • lidmaatschap ouderenvereniging/wijkvereniging/buurtvereniging
 • uitstapjes met een vereniging die maatschappelijke participatie bevordert, zoals ouderenvereniging, buurtvereniging
 • bezoek kaart- en soosbijeenkomsten
 • lidmaatschap zangkoor, toneelvereniging
 • museumjaarkaart
 • cultureel jongeren paspoort (CJP)
 • telefoon en kerktelefoon
 • vrijwilligerswerk
 • bezoek culturele voorstellingen (theater/musea)
 • gebruik van internet (inclusief abonnementskosten)
 • lidmaatschap van de Vereniging Wevers Transactie Systeem

Op het gebied van vorming:

 • krantenabonnement
 • kosten (re)creatieve cursus
 • muzieklessen
 • lidmaatschap bibliotheek
 • tijdschriftenabonnement

Op het gebied van school:

 • schoolreisje, werkweek, introductieweek van kinderen, excursies
 • (vrijwillige) bijdrage schoolkosten
 • laptop

Aanpak

Wilt u weten of u in aanmerking komt, neem dan contact op met inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of (0548) 630 000. 

Aanvragen
Wilt u gebruik maken van deze regeling(en), vraag dan een aanvraagformulier minimaregelingen op via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of bel met 0548-630 000.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan bent u van harte welkom op onze spreekuren. Deze vinden elke woensdagochtend plaats in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via inkomensondersteuning@hellendoorn.nl of via 0548-630 000.