Meedenken over het collegeprogramma 2018 - 2022?

21 september 2018
Het gemeentebestuur nodigt de samenleving uit om mee te denken over het collegeprogramma 2018 – 2022. Lees meer...
foto

Op 11 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het collegeprogramma 2018 - 2022 vastgesteld. Onder het motto ‘Duurzaam, Durven, Doen’ worden de ambities op de verschillende beleidsterreinen geschetst. Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord dat CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 na de verkiezingen met elkaar sloten. Op zes programma’s worden doelstellingen en concrete actiepunten benoemd waarop het college zich focust. U kunt het collegeprogramma downloaden. En de samenleving mag reageren.

Duurzaam, durven, doen
Werken aan een duurzame samenleving gaat verder dan energiebeleid. Duurzaamheid heeft ook betrekking op thema’s binnen het sociaal domein, economie en leefomgeving. Durven betekent dat het college niet afwacht maar zelf initiatief neemt. Ook als er beslissingen moeten worden genomen, waar misschien niet iedereen blij mee is, maar waar het college wel voor staat. Het college gaat enthousiast aan de slag maar wil ook inwoners, bedrijven en organisaties daarbij betrekken. 

Samen met inwoners, bedrijven en organisaties 
Iedereen die ideeën, suggesties, aanvullingen of adviezen heeft, kan die doorgeven tot en met vrijdag 19-10-18 via collegeprogramma@hellendoorn.nl. Het betekent niet dat ieder voorstel ook automatisch wordt uitgevoerd. Wel wil het gemeentebestuur met de samenleving in gesprek blijven en op voorstellen reageren. Het resultaat kan zijn dat de gemeenteraad de nieuwe ideeën omarmt en er ook geld voor beschikbaar stelt.