Begroting en jaarrekening

Wij hebben de volgende informatie digitaal beschikbaar:
 1. Programmabegroting 2019
 2. Programmabegroting 2018
 3. Gemeenterekening 2017
 4. Programmabegroting 2017
 5. Gemeenterekening 2016
 6. Programmabegroting 2016
 7. Gemeenterekening 2015
 8. Programmabegroting 2015
 9. Gemeenterekening 2014
 10. Programmabegroting 2014
 11. Gemeenterekening 2013
 12. Programmabegroting 2013
 13. Gemeenterekening 2012
 14. Gemeenterekening 2011

Vanwege de voorgenomen afschaffing van de verplichting tot het maken van een burgerjaarverslag met ingang van 2010, is het burgerjaarverslag met ingang van de jaargang 2008 in het jaarverslag opgenomen. Dit is gedaan door het opnemen van een extra paragraaf "kwaliteit van dienstverlening en burgerparticipatie". Daarnaast zijn de overige onderwerpen uit het burgerjaarverslag terug te vinden in de verschillende programma's en de paragraaf Bedrijfsvoering.


zoekwoorden: jaarrekening burgerjaarverslag programmabegroting