Collegeprogramma

In mei 2014 hebben de vijf partijen CDA, CU, PvdA, D66 en VVD het coalitieakkoord vastgesteld. In het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ hebben de vijf partijen aangegeven welke thema’s hen voor de komende vier jaar na aan het hart liggen. Het is een document op hoofdlijnen, zonder invulling van details, omdat de coalitie beseft dat inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen heel goed zelf weten wat ze willen.
Het college van B&W heeft tweeëntwintig reacties binnengekregen op de oproep aan de Hellendoornse samenleving om te komen met reacties op en suggesties voor het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van het collegeprogramma en de begroting 2015. Het collegeprogramma wordt aangeboden aan de raad van 28 oktober 2014.