Collegeprogramma

Het collegeprogramma met als motto Duurzaam Durven Doen is gebaseerd op het coalitieakkoord dat gesloten is tussen het CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66
na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het coalitieakkoord heeft de basis gelegd voor de raadsperiode 2018 – 2022. In dit Collegeprogramma wordt verdere invulling gegeven aan de bestuurlijke hoofdlijnen zoals die in het coalitieakkoord zijn neergelegd.