Gebiedsvisie Nijverdal aan de Regge

Een visie, nog geen plan
Dit boekje bevat onze gezamenlijke visie op de toekomst van Nijverdal aan de Regge. Die visie is ambitieus. We gaan ons er maximaal en vol enthousiasme voor inzetten om deze gebiedsvisie, al dan niet gefaseerd, te realiseren. Daar hebben we ook andere partijen hard bij nodig.