Veiligheidsbeleid

De gemeente Hellendoorn wil haar burgers een veilige leefomgeving bieden. Om die verantwoordelijkheid in te vullen heeft de gemeente Hellendoorn extern veiligheidsbeleid geformuleerd.
Risicokaart Nederland
Over de risico’s in de gemeente verwijzen we door naar naar de provinciale risicokaart.
.....naar de Risicokaart.