Raven BA, Anneke

2018Anneke-Raven.JPG
Burgemeester  Anneke Raven BA
Adres
p/a Willem-Alexanderstraat 7,
7443MA Nijverdal
Telefoon
(0548) 630 302

Portefeuilleverdeling 2018-2022 
Burgemeester Anneke Raven
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Integriteit en ondermijning
 • Communicatie en voorlichting
 • Bedrijfsvoering 
 • Gemeentelijk vastgoed (gebouwen)
 • Acquisitie  en bedrijfsbezoeken (in nauwe samenwerking met wethouder Margreet Overmeen)
 • Recreatie en toerisme
Regiozaken
 • Algemeen bestuur Regio
 • Bestuur ODT
 • Bestuur VRT
 • Bestuur DVO
 • Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijds economie 
 • Portefeuillehoudersoverleg Belangenbehartiging
 • Twente Branding
Projecten
 • Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
 • Het Nieuwe Loket (KCC, ZGW en dienstverlening)
 • Bestuurlijke vernieuwing (inclusief participatiecode)
Toegewezen kern(en)
 • Daarle 
 • Daarlerveen 
 • Marle