Dries (GroenLinks), Dennis op den

2018Dennis-op-den-Dries.JPG
Dennis op den Dries (GroenLinks)
Adres
p/a Willem-Alexanderstraat 7,
7442 MA Nijverdal
Telefoon
(0548) 630 302

2e locoburgemeester
Vervangt: wethouder Jelle Beintema

Portefeuilleverdeling 2018-2022 
Wethouder Dennis op den Dries
 • Klimaat, duurzaamheid, energie 
 • Waterbeheer
 • Afval
 • Natuur en landschap
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte (inclusief Groen, speel-  en begraafplaatsen en hondenpoepbeleid)
 • Sport (inclusief De Blos)
 • Evenementenbeleid 
 • Lokaal verkeer en vervoer (inclusief parkeerbedrijf)  en 
 • Verkeersveiligheid (inclusief gladheidsbestrijding)
 • Openbare verlichting
Regiozaken
 • Bestuur Milieu, Duurzaamheid en Afval
 • Mobiliteit Regio en provincie (samen met wethouder Jelle Beintema)
 • Regio-overleg sport
Projecten
 • Noordzuidverbinding
Toegewezen kern(en)
 • Haarle