Beintema (CDA), Jelle

2018Jelle-Beintema.JPG
Jelle Beintema (CDA)
Adres
p/a Willem-Alexanderstraat 7,
7442MA Nijverdal
Telefoon
(0548) 630 302

1e loco burgemeester
Vervangt: burgemeester Anneke Raven


Portefeuilleverdeling 2018-2022 
Wethouder Jelle Beintema
 • Financiën (inclusief deelnemingen)
 • Belastingen
 • WMO
 • Leefbaarheid (inclusief de dorpsbudgetten)
 • Welzijn
 • Huishoudelijke hulp
 • Ouderenbeleid (inclusief eenzaamheid en dementie)
 • Vrijwilligersbeleid 
 • Accommodatiebeleid (inclusief de 1/3-regeling)
 • Volksgezondheid
 • Agrarische zaken 
 • Openbaar vervoer
Regiozaken
 • BC Agenda voor Twente
 • GGD
 • OZJT/Samen 14 (samen met wethouder Anja van den Dolder-Soeten)
 • Mobiliteit Regio en provincie (samen met wethouder Dennis op den Dries)
 • Financiën VNG  Overijssel
 • Bestuur VNG Overijssel
 • PB Middelen Regio
 • PB Middelen VRT
 • Twence
Projecten
 • Asbestsanering
 • N35, inclusief nieuwe verbindingen
 • Revitalisering Lochter 1 en 2
 • Leegstand als kans
 • ’t Lochter 3
Toegewezen kern(en)
 • Nijverdal Zuid