Dolder-Soeten (ChristenUnie), Anja van den

Anja_vd_Dolder-Soeten2018-5.JPG
Anja van den Dolder-Soeten (ChristenUnie)
Adres
p/a Willem-Alexanderstraat 7,
7442MA Nijverdal
Telefoon
(0548) 630 301

3e loco burgemeester.
Vervangt: wethouder Dennis op den Dries

Portefeuilleverdeling 2018-2022 
Wethouder Anja van den Dolder-Soeten
 • Jeugdzorg 
 • Jeugdbeleid
 • Veilig Thuis Twente
 • Onderwijs, onderwijshuisvesting en Volwasseneneducatie (inclusief laaggeletterdheid)
 • Kunst en  Cultuur (inclusief Media)  
 • Erfgoed (inclusief monumentenzorg)
Regiozaken
 • OZJT/Samen 14 (samen met wethouder Jelle Beintema)
 • Regio-overleg  onderwijs
Projecten
 • Reggesteyn
 • Verbeterplan zorg
 • Global Sustainable Development Goals (coördinerend wethouder)
Toegewezen kern(en)
 • Hellendoorn
 • Hancate Egede Eelen en Rhaan