Overmeen-Bakhuis (D66), Margreet

2018Margreet-Overmeen-Bakhuis.JPG
Margreet Overmeen-Bakhuis (D66)
Adres
p/a Willem-Alexanderstraat 7,
7442MA Nijverdal
Telefoon
(0548) 630 301

4e loco burgemeester
Vervangt: wethouder Anja van den Dolder-Soeten

Portefeuilleverdeling 2018-2022 
Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvestiing
 • Economische zaken (acquisitie en bedrijfsbezoeken in nauwe samenwerking met de burgemeester), inclusief detailhandel en markt
 • Vergunningen
 • Huisvesting en integratie statushouders
 • Participatie, werk en inkomen\
 • Grondbeleid
Regiozaken
 • Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken (inclusief citymarketing)
 • Portefeuilleoverleg Arbeidsmarkt
 • Soweco
 • Stadsbank
 • Business in Twente (BIT)
Projecten
 • Centrumontwikkeling Nijverdal
 • Afwikkeling Heemtuin
 • Soweco
 • Masterplan KTC
Toegewezen kern(en)
 • Hulsen
 • Nijverdal Noord