Platform duurzaamheid

Platform Duurzaam Hellendoorn
Op 21 juni 2016 is het college opgeroepen om een breed duurzaamheidsplatform op te zetten. Onlangs heeft het college ingestemd met de oprichting van het Platform Duurzaam Hellendoorn. Dit is door wethouder Jelle Beintema bekend gemaakt in de Week van de Duurzaamheid.  

Het platform zal gevraagd en ongevraagd advies leveren aan de gemeente over de ontwikkeling en evaluatie met betrekking tot duurzaamheidsbeleid. Het platform is daarnaast het verzamelpunt vanuit de samenleving voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Het moet bij de samenleving besef creëren voor de urgentie van verduurzaming.  

De komende tijd zal het platform in oprichting verdere vorm krijgen. Er worden leden geworven onder organisaties en personen die betrokken zijn bij de Hellendoornse samenleving en ervaring of kennis hebben op gebied van duurzaamheid. De verwachting is dat het platform vanaf 1 januari 2018 operationeel is. 

Wethouder Beintema hoopt dat het platform snel actief kan zijn zodat het ook een belangrijke rol kan spelen bij het inkleuren van het nieuwe gemeentelijke beleid duurzaamheid voor de periode 2018-2022.

Bekijk hier de nota Platform Duurzaamheid.

undefined

Duurzaam Hellendoorn is opgericht door de gemeente Hellendoorn in samenwerking met de duurzaamheidsambassadeurs.

Het is bedoeld als platform voor mensen, organisaties en bedrijven om ideeën, kennis en voorbeelden te delen op gebied van duurzaamheid. De duurzaamheidsambassadeurs zullen informatie en ideeën gaan delen via de site. Ook de Fairtrade werkgroep heeft op deze website haar eigen plek.

Bekijk de website op duurzaamhellendoorn.nl of klik op de link.