Zuinige openbare verlichting

Hellendoorn duurzaam
Langs de G van de Muelenweg en een deel van de Helmkruidlaan is de verlichting vervangen door ledlampen. Deze lampen verlichten zowel de weg als het fietspad. De aparte lichtmasten langs het fietspad worden weggehaald.

undefined

Donker waar het kan, licht waar het moet
Veilig verkeer, sociale veiligheid en duurzaamheid zijn de uitgangspunten bij ons verlichtingsbeleid. Onder duurzaamheid verstaan we behalve energiebesparing ook het terugdringen van lichthinder. Toen vorig jaar de openbare verlichting in het buitengebied vervangen moest worden, zijn er daarom minder lichtpunten teruggekeerd dan er eerder waren en zijn er nu alleen nog maar ledlampen.

Vervolgens is er ook kritisch gekeken naar de verlichting binnen de bebouwde kom. Op plekken waar dat veilig kan, worden lichtmasten weggehaald. Het fietspad langs de G. van de Muelenweg en een deel van de Helmkruidlaan zijn voorbeelden van plekken waar dat gebeurt. 

Uitvoerder van het werk
Heijmans zorgt voor de uitvoering van het werk. Bekijk hier de presentatie.