Over de website

Proclaimer
Gemeente Hellendoorn is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen vijf werkdagen nemen wij uw melding in behandeling.
 
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-12-2015.

Gemeente Hellendoorn wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. http://www.hellendoorn.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Linken

`Linkbeleid` Gemeente HellendoornRegelmatig ontvangt de gemeente verzoeken over plaatsing van een organisatie, vereniging, bedrijf, activiteit etc. als link op deze website.
Deze website is primair bedoeld voor informatie over/van de gemeente Hellendoorn, het bestuur en over het beleid. Deze website is geen portalsite van Hellendoorn.
Wij maken ‘links’ naar websites van:
 • onderdelen van de gemeente, zoals brandweer, zwembad en digitale gemeentegids.
 • (semi-)overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld provincies, ministeries, KVK, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, politie.
 • bedrijven of instellingen die betrokken zijn bij realisatie van gemeentelijke projecten.
 • beleidsgerelateerde organisaties en activiteiten, bijvoorbeeld Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.
 • (lokale) politieke partijen die relevant zijn voor inwoners van de Gemeente Hellendoorn.
 • Verenigingen van plaatselijk belang of breedgeoriënteerde dorpswebsites.
Wij linken niet naar websites:

Afhandeling e-mail

Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, etc. Dit soort vragen wordt binnen vijf werkdagen afgehandeld.
Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. Deze e-mails worden geregistreerd als ingekomen brief en ook volgens de hiervoor geldende procedure afgehandeld. U ontvangt dan binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging met daarin vermeld het registratienummer en de verwachte afhandelingtermijn. Standaard is dit 6 weken. Wanneer een toegezegde afhandelingtermijn niet kan worden nagekomen, wordt de afzender hiervan op de hoogte gebracht en wordt een indicatie gegeven van een nieuwe termijn.
Op nieuwsbrieven, commerciële uitingen en emails van beledigende aard wordt niet gereageerd.

Klachten
Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw e-mail, kunt u dit hier melden.

Onze servicenormen

Servicenormen zijn beloften van de gemeente aan haar inwoners. Beloften over de diensten en producten die wij leveren. Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent. Met de servicenormen wil de gemeente haar dienstverlening aan u verbeteren.

Op deze pagina vindt u een aantal servicenormen die de gemeente Hellendoorn ingevoerd heeft. Wij blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze lijst wordt daarom ook regelmatig bijgewerkt. Heeft u tips of aanvullingen? Geef dan vooral aan waar het beter kan.

 1. U ontvangt uiterlijk binnen drie dagen een bevestiging van de ontvangst van uw brief of e-mail. Hierin geven wij aan welke afdeling uw brief in behandeling heeft, en binnen welke termijn we uw vraag beantwoorden. Standaard beantwoorden wij brieven en e-mail binnen 6 weken. Als dit niet lukt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en geven we aan wanneer we uw vraag wèl beantwoorden.
 2. De maximale wachttijd aan de balies bedraagt gemiddeld 6 minuten.
 3. U wordt zoveel mogelijk direct aan de balie geholpen. Gemiddeld wordt 85% van alle vragen direct aan de balie beantwoord.
 4. Loopt uw reisdocument binnenkort af, dan krijgt u daarvan ruim van te voren schriftelijk bericht van ons.
 5. Zowel mondelinge als schriftelijke en digitale informatie is helder en duidelijk. Uitgelegd wordt hoe zaken werken en waarom. Vindt u informatie onduidelijk? Laat het ons weten, dan kunnen we zaken duidelijker maken.
 6. Op de website wordt, waar mogelijk, per product aangegeven wat u moet meenemen of meesturen bij een eerste aanvraag. Zie hiervoor het Digitaal loket
 7. Alle openbaar groen (vallend onder het normale beheer) binnen de bebouwde kom wordt 6x per jaar geschoffeld.
 8. Minimaal 90% van de meldingen en klachten over de openbare ruimte wordt binnen een vastgesteld aantal werkdagen opgelost. Situaties die direct gevaar opleveren worden binnen 24 uur verholpen.
 9. Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Er is een procedure voor de gang van zaken als u een klacht heeft over het optreden van een ambtenaar of bestuurder. Informatie over deze procedure is ook te vinden op onze website. Hier vindt u ook een formulier om via e-mail uw klacht in te dienen.

Technische realisatie van deze website: Muze i.s.m. Gemeente Hellendoorn

Vormgeving en concept van deze website: Anke van der Vegt i.s.m.  Gemeente Hellendoorn

Cookies

Deze website maakt, net zoals bijna elke website, gebruik van zgn. cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Het doel van deze dienst is ons een beeld te geven van o.a. de bezoekersstromen en  paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij delen van de website aanpassen aan het gedrag van onze bezoekers.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om te helpen analyseren hoe gebruikers deze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt  door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

tags linkbeleid link beleid linkverzoek link plaatsen cookie beleid cookiebeleid