Coalitieakkoord

Voor u ligt het Helder(s) akkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin niet alles in detail vastligt. Dit houdt in dat er de komende periode wat te kiezen valt en dat er plaats is voor dialoog en debat. Hier kiezen we bewust voor. Dit akkoord vormt het startpunt van een nieuwe periode van bestuurlijke vernieuwing.

We omschrijven hierin onze visie voor de komende jaren. We nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad uit om mee te doen bij het concreet uitwerken van dit akkoord. Een toekomstbestendig Hellendoorn maken we immers met elkaar!

Download hier het coalitieakkoord als pdf

Overzicht onderliggende pagina's