Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Woensdag 15 maart 2023 worden er in Nederland twee verkiezingen gehouden; voor de provinciale staten en voor de besturen van waterschappen. In de gemeente Hellendoorn gaat dat om de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel en voor de besturen van of Waterschap Vechtstromen of Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente valt onder Vechtstomen, maar een kleiner gedeelte (westelijk van de Sallandse Heuvelrug) valt onder Drents Overijsselse Heuvelrug. Op deze pagina vindt u de komende tijd steeds meer relevante informatie over deze verkiezingen.