Verkiezingen gemeenteraad 2018 

undefined


Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Tegelijk met de verkiezingen is er een landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). 

Begin maart ontvangt u de stempas en kandidatenlijst. Op de stempas staat het stemlokaal in uw buurt.  De stemlokalen zijn open van 7.30 - 21.00. 
Niet iedereen mag voor de verkiezingen en het referendum stemmen. Sommige personen ontvangen dus maar 1 stempas.  


Wie mogen er voor de gemeenteraad stemmen ? 
- Inwoners met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een van de EU-lidstaten, die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn en op 5 februari 2018 (dag kandidaatstelling) staan ingeschreven in deze gemeente.
- Inwoners met een andere dan EU nationaliteit die 5 jaar onafgebroken in Nederland wonen, op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn en op 5 februari hier staan ingeschreven.  

Bent u de stempas kwijt ?
U kunt uiterlijk 20 maart tot 12.00 persoonlijk een vervangende stempas aanvragen.
Een schriftelijk verzoek doen kan tot en met 16 maart. 

Bent u verhuisd ? 
U ontvangt een stempas op het adres waar u op 5 februari staat ingeschreven en moet in die gemeente stemmen. 

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen ? 
Op de stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen. Dit kan iedereen zijn die in gemeente Hellendoorn woont en zelf ook een stempas heeft ontvangen.  Degene die voor u stemt, moet in het stembureau een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien. 

Bent u tijdens de verkiezingen in het buitenland ? 
Voor gemeenteraadsverkiezingen is stemmen per brief is niet mogelijk. Wel kunt u vóór 16 maart 2018 een volmachtbewijs aanvragen.  

Neem voor vragen over de verkiezingen contact op met 0548-630216 of mail naar: bb@hellendoorn.nl