Evenementen

Onder evenement wordt verstaan: elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, zoals een buurtfeest, rommelmarkt, wedstrijd of concert.