Bestuurscommissie

De Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport, BLOS

neemt op sportgebied de taken van het college van burgemeester en wethouders over. De BLOS heeft onder meer tot taak het tot stand brengen en beheren van sportvoorzieningen.

Secretariaat BLOS:

Gemeente Hellendoorn, team Sport
Postbus 200
7440 AE Nijverdal
tel. 0548-630736
blos@hellendoorn.nl
undefined

undefined

v.l.n.r. staand: Yolande Bergboer, Hans Galgenbeld (secretaris), Hendrik van den Berg, Dennis op den Dries (voorzitter), Rudolf Hekman en Bernd Slettenhaar. v.l.n.r. zittend: Aart Stegeman en Karin van Boxtel. 

Openbare BLOS-vergaderingen

De eerstvolgende BLOS-vergadering is maandag 17 december a.s. om 20.00 uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal. De agenda en stukken kunt u hieronder downloaden.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Besluitenlijst openbare BLOS-vergadering d.d. 5 november 2018

3. Advies verzoek vv Hulzense Boys voor plaatsen van videotoren op sportpark Smidserve

4. Advies verzoek RKSV De Zweef voor realiseren van pannaveld op sportpark Gagelman

5. Advies werkplan 2019

6. Concept-vergaderschema 2019

7. Rondvraag

Spreekrecht
Wilt u tijdens deze vergadering via het spreekrecht het woord voeren? Dat kan. Laat dat dan even voor het begin van de vergadering aan de voorzitter weten. U kunt kiezen of u als eerste over het onderwerp het woord wilt voeren of nadat u de BLOS hebt gehoord. U mag maximaal twee keer het woord voeren. Wilt u vooraf uw spreekwens overleggen? Neem dan even contact op met de secretaris van de commissie, de heer J.H. Galgenbeld, telefoon 0548-630730.

Opgeven voor de Blos nieuwsbrief

* verplicht veld


Sportgemeente van het jaar 2016, dat waren we samen!

Want zonder de gezamenlijke inspanning van verenigingen, organisaties en personen op het gebied sport en bewegen zou er niet zo’n uniek en gevarieerd sportklimaat zijn in de gemeente Hellendoorn. Woensdag 28 september 2016 is gemeente Hellendoorn tijdens het VSG-congres in Leeuwarden verkozen tot 'Sportgemeente van het jaar 2016'. Lees hier het Persbericht van de VSG

Bekijk hier de video

Download hier de Sport- en beweegnota 2016-2019 'Samen in Beweging'