Rookvrije Sport

De Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport, BLOS, wil de gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van het sportseizoen 2019/2020 rookvrij maken.

'Geheel rookvrije sport' is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Daarom heeft de BLOS in eerste instantie ingezet op creëren van draagvlak en het geven van het goede voorbeeld. Daarbij heeft de BLOS in nauwe samenwerking met de GGD Twente aansluiting gezocht bij de landelijke beweging ‘Op Weg naar een Rookvrije Generatie’, een gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, het Longfonds en de KWF Kankerbestrijding. Doel van deze beweging is rookvrij opgroeien de norm maken en dus ieder kind de kans bieden om volledig rookvrij op te groeien. De campagnes richten zich o.a. op kinderopvang, schoolterreinen, speelterreinen en sportaccommodaties.

Op dit moment zijn alle binnensportaccommodaties in de gemeente Hellendoorn geheel rookvrij. Bij de entrees van de binnensportaccommodaties en op de recreatieweide van Het Ravijn - zwem sport zorg - zijn rookvrije zones aangebracht. De afspraken zijn vastgelegd in de huisregels en duidelijk gecommuniceerd naar de verenigingen en de medewerkers in de accommodaties. 

Het afgelopen jaar is de BLOS ook in gesprek gegaan met sportclubs, die gehuisvest zijn op gemeentelijke sportparken. Deze clubs zijn gevraagd om rookvrije afspraken in te voeren tijdens jeugdactiviteiten. De BLOS hoopt dat trainers, ouders en toeschouwers in elk geval niet meer zullen roken in het zicht van kinderen. Op die manier wordt al veel winst behaald. 
De sportclubs hebben hier enthousiast op gereageerd en hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken met ingang van 2019/2020 rookvrij te willen zijn. De meeste clubs zijn al voortvarend aan de slag gegaan met de ambitie. De ervaringen waren over het algemeen positief. Enkele clubs zijn zelfs al geheel rookvrij met ingang van het seizoen 2018/2019!

Lees hier de ervaringen van de sportclubs.