Verenigingsmonitor

undefined


Begin 2018 is in de gemeente Hellendoorn de Verenigingsmonitor uitgevoerd. Doel van de monitor is om een goed beeld te geven van de stand van zaken bij de sportverenigingen. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een factsheet. 

Download hier de factsheet.