Accommodaties

undefined

Reserveren binnensportaccommodaties
U kunt de gemeentelijke binnensportaccommodaties reserveren:

 
Reserveren buitensportaccommodaties
U kunt de gemeentelijke buitensportaccommodaties reserveren bij de opzichter sportterreinen, de heer E. Kruiper:


Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeenteraad stelt jaarlijks de verhuurtarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties vast. De tarieven voor het jaar 2019 worden vastgesteld in de begrotingsvergadering van 6 november 2018.Gebruiksvoorwaarden
De gemeentelijke sportaccommodaties worden verhuurd onder de hierna te downloaden gebruiksvoorwaarden.