JeugdfondsAlle kinderen moeten kunnen sporten! 
Dat is het motto van het jeugdsportfonds. Wanneer de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging kan een beroep gedaan worden op dit fonds. Dit geldt ook voor de zwemlessen bij Het Ravijn - zwem sport zorg -.

Aanvraag
Via de website www.jeugdfondssportencultuur.nl kan een aanvraag ingediend worden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. 

Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn mensen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding of begeleiding van het kind, zoals bijv. docenten, (schuld)hulpverleners of sportbuurtwerkers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sociaal werker Sport, Michel Zink, email m.zink@stichtingdewelle.nl.

Bijdrage
De bijdrage per kind per sportseizoen voor contributie en sportattributen is maximaal € 225 per 12 maanden. 

Meer informatie
Op de site van van het jeugdsportfonds kunt u zien welke sporten onder het jeugdsportfonds vallen. Hier kunt u ook meer informatie en een voorbeeldtekst voor in een clubblad vinden. De overige spelregels van het jeugdsportfonds gemeente Hellendoorn kun u hier downloaden.