Draagvlakmeting

Draagvlakmeting BIZ bedrijvenpark ’t Lochter

Op dit moment wordt de draagvlakmeting voor de instelling van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op bedrijvenpark terrein ‘t Lochter in Nijverdal gehouden. De eigenaren van een bedrijfspand op ’t Lochter hebben op 19 september 2017 een stembiljet ontvangen, dat uiterlijk op 31 oktober 2017 door de notaris moet zijn ontvangen. 

Via deze stemming kunnen de pandeigenaren zich uitspreken over een belastingmaatregel waarvan de opbrengst direct wordt aangewend voor verbetering van veiligheid, leefbaarheid en uitstraling van het bedrijvenpark.

De BIZ is voorbereid op verzoek van de ondernemers. Gemeente, Parkmanagement en de Businessclub Hellendoorn Nijverdal zijn de afgelopen maanden samen opgetrokken om de regeling vorm te geven.
 
Als de pandeigenaren akkoord gaan, wordt de uitvoering geregeld via de verordening BIZ. Deze verordening, inclusief een toelichting kunt u inzien.

De draagvlakmeting gebeurt volgens een goedgekeurd reglement

De BIZ zal, als de pandeigenaren voorstemmen, van kracht worden binnen het op de kaart aangegeven gebied.