Melding asbestbodemsanering

Samenwerken aan de asbestbodemsaneringsopgave. 
De provincie Overijssel en de gemeenten Hof van Twente, Borne, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand tekenden op 29 juni de Samenwerkingsovereenkomst Asbestbodemsaneringsopgave 2016-2022. 

De Samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om de gewenste integrale aanpak van de asbestbodemsaneringsopgave te bewerkstelligen. Het project Asbestbodemsaneringsopgave Overijssel 2016-2022 richt zich op de aanpak van historische asbestbodemverontreinigingen, gerelateerd aan de afvalstromen vanuit de Eternitfabriek te Goor. Het betreft een overall-aanpak. Enerzijds ligt de focus op het identificeren en saneren van risicovolle locaties. Anderzijds willen provincie en de betrokken gemeenten locaties saneren waar sprake is van ruimtelijke of maatschappelijke dynamiek. Op deze locaties is een koppeling tussen de asbestbodemsanering, asbestdakenverwijdering en andere maatschappelijke thema‚Äôs (verduurzaming, energietransitie) mogelijk. Voor de sanering van deze locaties kan een vergoeding worden verkregen. De exacte vergoeding is afhankelijk van de mate van verontreiniging en het (beoogde) gebruik van de locatie. 

Indien een locatie mogelijk in aanmerking komt voor sanering kunt u dit via het formulier melding asbestbodemsanering aangeven. Het formulier kunt u indienen bij het loket BMO van de gemeente Helledoorn.

Wat gebeurt er met deze melding?
- U krijgt een bevestiging van uw melding. 
- Meldingen worden doorgegeven aan de betrokken ambtenaar van de gemeente.
- Meldingen worden meegenomen in het traject van programmering en prioritering waar provincie en gemeenten nu mee bezig zijn. De melding zal door de projectgroep beoordeeld worden. 
  Dit betekent dus niet dat de locatie per definitie gesaneerd gaat worden.
- U kunt binnen een termijn van drie maanden een reactie op uw melding verwachten. Wanneer uit beoordeling door de projectgroep blijkt dat uw locatie niet in aanmerking komt voor sanering binnen dit project, zal de gemeente niet handhavend optreden op basis van de door u gedane melding.