Ruilen afvalcontainers

Gratis omruilen afvalcontainers (GFT en restafval) op 1 december 2018. Opgeven voor de ruildag is mogelijk t/m 26 november 2018
undefined

Container(s) ruilen
Is uw grijze of groene huisvuilcontainer te groot of te klein? Op zaterdag 1 december 2018 kunt u deze gratis omruilen op de gemeentewerf aan de Kerkstraat 140 in Nijverdal. 

Keuzes
Op deze gratis ruildag is uitsluitend het omruilen van de container voor het  restafval en de container voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) mogelijk. U heeft hierbij  keuze uit een:
  • 240 liter (grote) container
  • 140 liter (kleine) container

Afvalstoffenheffing en tarieven containers restafval
De jaartarieven (prijsniveau 2018) bedragen € 99,12 als basisheffing met daarbij € 59,52 voor een kleine 140 liter restcontainer en €101,40 voor de 240 liter restcontainer. Alle overige containers (GFT, PMD en papier) zijn gratis.
Aanmelden
Wanneer u van de gratis ruilmogelijkheid op 1 december gebruik wilt maken moet u zich hiervoor aanmelden. Vul per te ruilen container dit formulier in. Zonder aanmelding kunt u geen container ruilen.

undefined

Na de aanmelding
U ontvangt per omgaande een e-mail ter bevestiging. Daarnaast ontvangt u uiterlijk 2 dagen voor de ruildag een e-mail over hoe laat u op de gemeentewerf wordt verwacht.  Heeft u geen e-mailadres, dan sturen we u het tijdstip van ruilen per brief op uw (post)adres. 

Op de ruildag zelf
U moet zelf zorgen voor transport van de container(s). Wilt u a.u.b. naast de schone lege container(s) een uitdraai van de e-mail of de brief (met het tijdstip) mee te nemen? Dit helpt bij vlotte afhandeling. 

Vragen?
Bij vragen of hulp bij het invullen/aanmelden kunt u contact opnemen via e-mail: gemeente@hellendoorn.nl of per telefoon: 0548-63 0214.