Gemeentelijke belastingen

WOZ waarde nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 ?
Via onderstaande link kunt u zowel de aanslag 2017 als 2016 inzien. 

Zelf regelen

         met Digid

          zonder Digid
 • Machtiging voor incasso afgeven (bedragen tot € 2.500,-in tien termijnen)
  Als de laatste vervaldag die op uw aanslag staat is verstreken, kunt u daarvoor geen machtiging meer afgeven. Een machtiging voor incasso blijft gelden totdat u deze intrekt en u hoeft dus niet ieder jaar opnieuw te machtigen.

 • Veranderen rekeningnummer incasso 
  Bij wijziging van het rekeningnummer door b.v. een scheiding, moet u dit doorgeven. Na een overlijden wordt de aanslag vaak opgelegd op een andere naam en moet een nieuwe machtiging worden afgegeven.   


 • WOZ-waarde alle woningen openbaar 
  Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland openbaar. Gemeenten kunnen dat op een aantal verschillende manieren regelen; de gemeente Hellendoorn heeft voor haar inwoners een digitaal loket beschikbaar gesteld: www.woz-loket.nl/0163. Hier kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen.
  Via het loket kunt u woningen in de gemeente opvragen. Alleen de WOZ-waarden van woningen zijn zichtbaar, de waarde van bedrijfsruimtes blijft vooralsnog geheim. Het gaat om individuele bevragingen, bulkverstrekking van WOZ-waarden van woningen is nog niet toegestaan. 


Onroerende-zaakbelastingen 
Er worden twee belastingen geheven: het eigenarengedeelte en het gebruikersgedeelte.
Het bedrag van de belasting wordt berekend volgens een percentage van de WOZ waarde op 1-1-2016.
0,1468 % voor de eigenaar van een woning 
0,2775%  voor de eigenaar van een niet-woning 
0,2263%  voor de gebruiker van een niet-woning 

Afvalstoffenheffing 
Iedereen die gebruik maakt van een perceel waar huisvuil kan ontstaan, ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing. Het maakt daarbij niet uit of huisvuil aan de reinigingsdienst wordt aangeboden.  Bij een flat/appartement geldt een opslag voor een 140 liter restcontainer en bij een recreatiewoning in een vakantiepark met gemeenschappelijke verzamelcontainers geldt een opslag voor een 240 liter restcontainer. 

U betaalt per jaar:
basis afvalstoffenheffing € 66,12   
140 liter GFT-container  € 36,12
240 liter GFT-container  € 60,60
140 liter restcontainer   € 57,72
240 liter restcontainer   € 98,40    

Rioolheffing 
€ 178,08 vastrecht per perceel     
€   34,56 extra voor elke hele of gedeeltelijke schijf van 50 m3 waterverbruik. 

Gaat u verhuizen of wisselt u containers ? 
Nadat de verhuizing bij de gemeente is doorgegeven, volgt een vermindering op de aanslag. Blijft u in de gemeente wonen, dan ontvangt u daarna een aanslag voor de nieuwe periode. Deze wijze van verminderen en weer opleggen geldt ook bij het ruilen van containers. 
Als u naar een andere gemeente verhuist en betaalt via automatische incasso, zijn er ook na de verhuizing nog afschrijvingen, omdat er is gekozen voor betaling in tien termijnen. 
De dan nog te incasseren bedragen zijn lager. 

Hondenbelasting 
€  69,00 per jaar per hond
Alle hondenbezitters moeten aangifte doen van hun hond. Hebt u geen hond meer, dan volgt na afmelding met inlevering van de penning + eventueel de nota van de dierenarts een vermindering op de aanslag.  

Toeristenbelasting 
per overnachting per persoon       
€ 1,05 voor een woning
€ 1,62 voor een hotel            
€ 0,70 voor een camping
Een vaste standplaats kost € 105,00 per jaar.  

Betaling 
Bij de meeste aanslagen gelden de vier vervaldata 31 maart, 30 april, 31 mei en 30 juni (alleen met een incasso gelden tien betalingstermijnen).  Bij iedere betaling moet u het volledige aanslagnummer als omschrijving vermelden, anders worden bedragen niet verwerkt. Wanneer u niet op tijd betaalt, sturen we u een aanmaning en daarna een dwangbevel met extra kosten. 

Kwijtschelding
Van alle inwoners wordt een bijdrage voor gemeentelijke belastingen verwacht. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt onder andere af van uw vermogen, inkomen en bepaalde uitgaven (voor kwijtschelding is de norm vermogen een stuk strenger dan voor bijstand). Door het lezen van de informatiefolder bepaalt u het indienen van een verzoekformulier zin heeft. 


Voor vragen over gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken en belastingen, telefoonnummer 0548-630216 of email:  bb@hellendoorn.nl