Bestemmingsplannen

Waarom een bestemmingsplan?
Op grond van het geldende bestemmingsplan toetst de gemeente een aanvraag om vergunning voor het (ver-) bouwen, aanleggen of slopen van een object.

De bestemmingsplannen, die digitaal beschikbaar zijn, vindt u op de landelijke site http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Door middel van uw postcode en huisnummer kunt u de plannen in uw eigen buurt bekijken. 

Waarschuwing: koop geen kat in de zak!
Het komt de laatste tijd geregeld voor dat ontwikkelaars grond aanbieden met daarbij de suggestie dat er op die grond in de toekomst gebouwd kan worden waardoor het een aantrekkelijk beleggingsobject is. In de meeste gevallen is dat niet zo. 

Op bos en agrarische percelen is een bouwbestemming meestal uiterst onwaarschijnlijk. 
Zo nu en dan worden percelen in de gemeente Hellendoorn te koop aangeboden met de suggestie dat woningbouw daar  op termijn mogelijk zou zijn. Ook recent speelde dit weer in de gemeente. Formeel juridisch is er met deze aanbiedingen vaak niets mis. Maar de kans dat investering in zo’n perceel rendement gaat opleveren, is meestal uiterst klein. Vandaar dat wij als gemeente waarschuwen om in voorkomende gevallen eerst bij ons te informeren naar bestemmingsplannen en woonvisies voor u stappen onderneemt. En doe dat zeker als u overweegt een koopovereenkomst te ondertekenen. Als koper heeft u overigens ook zelf een onderzoeksplicht. 
Het gaat meestal  om locaties die aantrekkelijk zijn om te wonen, dus in het bos of dicht bij de Sallandse Heuvelrug. Wees in zo’n geval zeer op uw hoede. 

undefined

Verkooptactiek
Het verkooppraatje van sommige aanbieders is dat de gronden in de toekomst zullen worden bestemd voor woningbouw. Als u zo’n locatie krijgt aangeboden met een mooi verkoopverhaal, informeer u zelf dan goed. Bel dan met het loket Bouwen, Milieu en openbare ruimte (Bmo). Telefoon: 0548-630214.
  • In de gemeente Hellendoorn zijn situaties bekend waar agrarische grond onder deze noemer verkocht is voor € 90,- per m² terwijl de waarde niet meer is dan € 5,- tot € 10,- per m². 
  • Ook zijn er situaties bekend waar bosgrond binnen een groter boscomplex verkocht is voor € 30,- per m² terwijl bosgrond niet meer waard is dan € 0,75 tot € 3,- per m².