Inrit-opritmelding

Voordat u een inrit mag aanleggen, moet u hiervoor een melding doen.  U krijgt in eerste instantie een ontvangstbevestiging en vervolgens binnen 4 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend van ons bericht.

Als wij akkoord gaan met uw melding, krijgt u het verzoek om de aanlegkosten te betalen. De in de oprit verwerkte materialen worden, als de oprit op gemeentelijke grond ligt, eigendom van de gemeente. Wij dragen in dat geval zorg voor het onderhoud. 

Technische uitvoering:
De bestratingswerkzaamheden mag u niet zelf uitvoeren. Als er aanvullende werkzaamheden nodig zijn zoals het verplaatsen van lichtmasten, straatkolken of kabels en leidingen moet dat, in onze opdracht, door deskundige bedrijven gebeuren. De kosten zijn voor uw rekening en zijn onderdeel van de standaardprijs voor een inrit van 3 meter breed. Andere afwijkingen, bijvoorbeeld een bredere inrit, worden apart bij u in rekening gebracht. U krijgt vooraf een prijsopgave.

Wat kost het? (prijspeil 2017)
Standaard inrit van 3 meter kost EUR 605,-  dat is inclusief verplaatsen eventuele kolk en lichtmast
Inritverbreding kost  EUR 202,- per meter. U krijgt vooraf een prijsopgave. Na betaling wordt de inrit aangelegd. 

Aanvragen
U kunt het formulier inritmelding downloaden, invullen en opsturen naar gemeente@hellendoorn.nl