Slopen (wel/geen asbest)

Voor het slopen van een object is in veel gevallen vooraf een melding noodzakelijk. Er moet een melding worden gedaan als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij komt of er asbest wordt verwijderd. 
De aanwezigheid van asbest speelt vooral bij bouwwerken van voor 1994. 

Blootstelling aan asbestvezels kan ernstige gevolgen voor de gezondheid betekenen. Als vezels worden ingeademd kunnen diverse aandoeningen ontstaan. Het is dus van groot belang dat bekend is of er in het te slopen object asbest aanwezig is en dat verwijderen en afvoeren op een juiste manier plaatsvindt.

In het Bouwbesluit staat onder meer dat er een asbestinventarisatierapport moet worden opgesteld. Dit is om in beeld te krijgen of en waar asbest in het te slopen object is toegepast. Ook zijn er regels over wie het asbest mag verwijderen en vanaf wanneer de sloop mag plaatsvinden. 
Dit los van de vraag wie, hoe en hoeveel asbest bij het afvalbrengpunt mag worden aangeleverd 

Sloop vergunningvrij, vergunningplichtig of is een melding nodig? 
Meestal is een sloop vergunningvrij of meldingsplichtig. In een enkel geval is het slopen vergunningplichtig (bijvoorbeeld monumentale panden). Via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan welke situatie voor u van toepassing is.  

Hoe doe ik een sloopmelding?
Een sloopmelding wordt bij voorkeur digitaal ingediend via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor dient u in te loggen met uw Digi-D (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven/instellingen). Wilt u de melding op papier indienen dan kunt u het papieren formulier op dezelfde site samenstellen en printen of u meldt zich bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte. Ook voor andere vragen over slopen kunt u bij dit loket terecht. 
 
Meer informatie over asbest
Meer informatie over wat asbest is, wat de gevaren zijn en welke landelijke regels er gelden voor het verwijderen van asbest, vindt u op de landelijke website www.infomil.nl, zoekterm asbest. 

veilig klussen? check eerst www.infomil.nl/asbestwegwijzer!