Woonwensen voor starters

 Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de wens naar de bouw van starterswoningen in de gemeente Hellendoorn. Het formulier is bedoeld om de vraagkant van starters scherp te krijgen en deze starters aan elkaar te koppelen (per kern), zodat gezamenlijk onderzocht kan worden of er mogelijkheden zijn om een CPO-initiatief te starten. De gemeente laat zelf geen starterswoningen bouwen.



Voorwaarden voor deelname:

  • U bent nog niet eerder in het bezit van een koopwoning geweest. 
  • U bent sociaal-/economisch gebonden aan de gemeente Hellendoorn 
  • Deelnemers stemmen ermee in dat contactgegevens aan andere deelnemers worden doorgeven.  
  • Als de woningwens niet meer aanwezig is, geeft u dat door aan de gemeente zodat we de lijst actueel houden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier