Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de VOG af.

Aanvragen
U kunt een VOG aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens.  De mee te nemen formulieren vind u op de website van Dienst Justis of krijgt u van degene die de verklaring van u vraagt. Vergeet niet ook uw legitimatiebewijs mee te nemen.  

Wat kost het ?
€ 41,35 

undefined

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger mag voor een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Hellendoorn geen belemmering zijn om met nieuwe vrijwilligers te werken. Daarnaast mogen de kosten van het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger geen belemmering zijn om zich vrijwillig in te zetten voor een organisatie met een kwetsbare doelgroep. 

Gratis VOG voor vrijwilligers!

Landelijke regeling voor gratis VOG voor vrijwilligers uitgebreid. 
Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is. Daarom kunnen vanaf 1 november 2018 meer organisaties deelnemen aan de regeling ‘Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).’ In de huidige regeling konden vrijwilligers die werken met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking gratis een Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Per 1 november 2018 wordt deze regeling uitgebreid en kunnen alle vrijwilligersorganisaties die werken met kwetsbare inwoners hier gebruik van maken. Meer informatie over deze regeling is te vinden op : www.gratisvog.nl 


Lokale regeling vervalt
Sinds januari dit jaar heeft de gemeente Hellendoorn een aanvullende lokale regeling voor VOG’s, omdat nog niet alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente gebruik konden maken van de landelijke regeling. Met de invoering van de nieuwe landelijke regeling per 1 november aanstaande, stopt de lokale regeling van de gemeente Hellendoorn. Vrijwilligersorganisaties kunnen de kosten voor VOG’s, aangevraagd voor 1 november 2018, declareren bij Stichting De Welle, op vertoon van de bon en een kopie van de VOG. Vanaf 1 november 2018 kunnen vrijwilligersorganisaties zich aanmelden voor de landelijke regeling via www.gratisvog.nl/aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting De Welle via (0548) 638 810 of info@stichtingdewelle.nl 
Afspraak makenGemeente Hellendoorn werkt op afspraak.
U kunt zelf eenvoudig een afspraak inplannen. De beschikbare tijden worden automatisch getoond.
Een afspraak maakt u minimaal 24 uur van tevoren.