Huisvesting statushouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vinden van woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Dat is al jaren zo en dat doen we dus ook al jaren, in nauwe samenwerking met Woningstichting Hellendoorn en Vluchtelingenwerk. 
Hoe zit het?
Door de aanhoudende crisis in Syrië en onrust in andere landen (Eritrea, Irak en Iran) komen er relatief grote aantallen vluchtelingen naar Europa. Om deze mensen te kunnen opvangen, is er meer plaats nodig in de Asielzoekerscentra (AZC’s). In de AZC’s wonen echter veel statushouders die recht hebben op een woning in een gemeente, maar voor wie nog geen woning beschikbaar is. Om dit op te lossen, heeft het Rijk de Nederlandse gemeenten verzocht extra inspanningen te doen.

Wat doet de gemeente Hellendoorn? 
De gemeente Hellendoorn gaat voor 2016 uit van ongeveer 100 statushouders.
We onderzoeken of en waar het mogelijk is tijdelijk extra woningen te bouwen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Deze semipermanente woningen zijn in principe ook voor andere woningzoekenden beschikbaar. Ook kiezen we voor kleinschalige en gespreide huisvesting in de verschillende kernen van de gemeente (en niet op recreatieparken). 

Het belang van goede buren
De Stichting Vluchtelingenwerk begeleidt de statushouders in het begin bij de verdere integratie in de Nederlandse/Hellendoornse samenleving. Verder zijn deze nieuwkomers, net als alle andere inwoners van onze gemeente, het meest gebaat bij gewoon contact met buurtgenoten.Juist om dat te bespoedigen en te vergemakkelijken, kiest Hellendoorn voor kleinschalige en gespreide huisvesting in woonwijken.

Kinderen in voormalige StayOkay
In de voormalige jeugdherberg aan de Duivenbreeweg wonen (vanaf medio april 2016) twee groepen met minderjarige vluchtelingen, jongens en meisjes,  tussen de 15-17 jaar oud. Zij worden 24 uur per dag begeleid door de organisatie Futureforce. 
De pedagogisch begeleiders van Futureforce zijn 24 uur per dag aanwezig en bereikbaar op de Duivenbreeweg 43. Heeft u vragen, wilt u iets voor de jonge vluchtelingen betekenen of bent u gewoon nieuwsgierig? De deur staat voor u open!

Contactgegevens Stay Okay
KWG Nijverdal 1 (meisjesgroep) 06 13 99 78 09 kwgnijverdal1@futureforce.nl
KWG Nijverdal 2 (jongensgroep) 06 13 99 78 43 kwgnijverdal2@futureforce.nl
Bij geen gehoor op bovenstaande mobiele telefoonnummers kunt u in urgente situaties de achterwacht van Futureforce bereiken op telefoonnummer (038) 456 47 00
of contact zoeken met:
Yvette Blaauwijkel  (Wijkagent jeugd)  0900-8844  yvette.blaauwijkel@politie.nl
Debby Toebes   (Wijkagent)  0900-8844       debby.toebes@politie.nl