Noordzuidverbinding

De Noordzuidverbinding loopt van de Wierdensestraat in Nijverdal tot de Ommerweg in Hellendoorn. Deze weg is bedoeld voor de afwikkeling van het noord-zuid-verkeer en het verkeer van en naar het bedrijventerrein Nijverdal-Noord (Koninklijke Ten Cate) en ‘t Lochter.
De Noordzuidverbinding is noodzakelijk voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid in Hellendoorn en Hulsen.  De Noordzuidverbinding sluit aan op de rijksweg 35 en zorgt er in de toekomst voor dat het doorgaande verkeer niet meer door het centrum van Hellendoorn en Hulsen gaat.

Planning
Het deel vanaf de Helmkruidlaan tot aan de Wierdensestraat is al klaar. Vanaf 2015 tot en met 2017 wordt er gewerkt aan het traject vanaf Ben&Jerry's tot de Ommerweg. Het laatste deel, het deel tussen B&J en Hulsen, volgt in 2020/21.

Kaart
De nevenstaande kaart geeft  het tracé aan van het definitieve ontwerp.

Planning Aanleg:   sept 2016 tot april 2017

Veel inspraak
Een breed samengestelde werkgroep van inwoners en ondernemers uit Hellendoorn denkt en praat mee over de uitwerking van het tracé. Zo is de aansluiting van de Schuilenburgerweg op de NZV een voorstel geweest van de werkgroep,  evenals de vervanging van de rotondes door kruisingen.