Asbest

De gemeente Hellendoorn zet zich in voor een asbestvrije leefomgeving. Daarom wordt er de komende jaren nadrukkelijk aandacht besteed aan vervanging van asbestdaken en asbestbodemsanering in de gemeente. In beide projecten wordt gezamenlijk met de provincie Overijssel en andere gemeenten in de provincie opgetrokken, om de leefomgeving in de gehele provincie te verbeteren.

Overzicht onderliggende pagina's