Belastingen voor inwoners

De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen zijn bedoeld om allerlei gemeentelijke taken te bekostigen. Alleen de opbrengsten van de OZB zijn algemene inkomsten. Deze kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onderhoud van het openbaar groen of wegen en fietspaden, maar ook gladheidsbestrijding, subsidies, de aanleg en onderhoud van speelplaatsen of bijvoorbeeld armoedebestrijding.

Overzicht onderliggende pagina's