Onderwijs

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen tot ze een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger op zak hebben. 

Overzicht onderliggende pagina's