Vergunningen

Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de de gemeente om een bepaalde activiteit uit te voeren. De wet kan bijvoorbeeld bepalen dat iets verboden is zonder vergunning. U dient dan eerst over een goedgekeurde vergunning te beschikken. Er zijn veel verschillende soorten vergunningen. Op deze pagina leest u daar meer over.

Overzicht onderliggende pagina's