Water en riolering

Actueel

Gemeentelijk Rioleringsplan
Het Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Hellendoorn (GRP4) is vastgesteld voor de periode 2016 tot en met 2020. Hierin geven we aan op welke wijze we de komende jaren, met een doorkijk naar de toekomst, invulling gaan geven aan de zorgplichten rondom afval-, hemel- en grondwater. Het GRP4 laat ook zien hoe we inspelen op een veranderend klimaat om wateroverlast tegen te gaan. Het Gemeentelijk Rioleringsplan kunt u benaderen via deze link.

Nieuws
De meest actuele ontwikkelingen of informatie in de gemeente Hellendoorn vindt u hier

Werk in uitvoering 
De gemeente Hellendoorn werkt regelmatig aan de riolering. Ze vervangt en renoveert oude riolering waar nodig en verbetert de situaties waar het riool niet goed werkt. Werkzaamheden aan het riool worden vaak gecombineerd met wegwerkzaamheden of werk aan de groenvoorziening. Dat bespaart kosten en beperkt de overlast voor omwonenden. Onder het onderdeel Wegafsluitingen vindt u een overzicht van alle projecten die in uitvoer zijn.