Mantelzorgcompliment 2018

Mantelzorgcompliment 
Vanaf maandag 14 mei 2018 kan het mantelzorgcompliment 2018 worden aangevraagd. Iedereen die minstens drie maanden lang minimaal  acht uur per week zorgt voor iemand met wie hij of zij een persoonlijke relatie heeft, is een mantelzorger. 

Dat hoeft niet alleen in een thuissituatie zijn, dat kan ook zorg zijn voor iemand die in een instelling woont. De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Hellendoorn. 

Een mantelzorger is dus niet hetzelfde als een vrijwilliger. Als mantelzorger kunt u het compliment één maal aanvragen ook al bent u mantelzorger voor meerdere personen.

Als mantelzorger kunt u kiezen uit één van onderstaande ZINiN arrangementen:
  • Jaarabonnement ZINiN bibliotheek  en Theaterbon – voorstelling ZINiN naar keuze voor 1 persoon en 1 drankje p.p.
  • Jaarabonnement ZINiN bibliotheek  en Biosbon – film ZINiN naar keuze voor 2 personen en 1 drankje en popcorn p.p.
  • Theaterbon – voorstelling ZINiN naar keuze voor 2 personen en 1 drankje p.p. en Biosbon- film ZINiN naar keuze voor 2 personen en 1 drankje en popcorn p.p.
of een financiële tegemoetkoming van €  75,-.

Aanvraagformulieren dienen te worden ingeleverd bij:
Evenmens, informele zorg voor elkaar
Constantijnstraat 32a
7442 ME  Nijverdal
Tel: 0548-638830

Het mantelzorgcompliment kan 1x per jaar aangevraagd worden.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden of via www.evenmens.nl. Het aanvraagformulier kan elke vrijdag van 10.00 – 12.00 uur tijdens het spreekuur worden ingeleverd.