Jeugd

Onder de Jeugdwet vallen kinderen tot 18 jaar en hun ouders die te maken krijgen met opgroei- en/of opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De wet geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Dat betekent dus dat ook een vreemdeling tot 18 jaar met of zonder rechtmatig verblijf een beroep kan doen op de Jeugdwet.
Er zijn veel verschillende voorzieningen die vallen onder de werking van de Jeugdwet. U kunt hierbij denken aan uiteenlopende maatwerkvoorzieningen zoals hulp op bijvoorbeeld een zorgboerderij, maar ook aan hulp geleverd door een kinderpsycholoog. Maar er is nog veel meer mogelijk. Op deze verwijskaart vindt u een overzicht waar u terecht kunt. 

De afgelopen periode is er in de zorg veel veranderd. De website www.hoeverandertmijnzorg.nl geeft daarover uitgebreid informatie.